Oferta szkoleń

Pewny termin

Wszystkie szkolenia i kursy są gwarantowane. Zależnie od potrzeb jest dostosowany odpowiedni model prowadzenia zajęć w tym również zdalny. Każdy ustalony termin jest realizowany

Szczegóły

Gwarancja

Zapewniamy wiedzę na praktycznym poziomie opartą na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Doświadczenie naszych trenerów gwarantuje satyskację, rozwój i bezpieczeństwo inwestycji dla każdego słuchacza

Szczegóły

Zakres usług- bezpieczeństwo IT

Nasz zespół ekspertów to wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie utrzymania pełnego bezpieczeństwa danych klienta potwierdzone certyfikatami Administratorów Bezpieczeństwa Danych, Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Stworzenie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych uwzględniającej

Więcej

Dostosowanie i adaptacja infrastruktury przedsiębiorstwa do odporności na incydenty naruszenia polityki bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych (optymalizacja infrastruktury sieciowej, elektrycznej itp.)

Systemy i procedury zgodne z Business Continuous, Disater Recovery

Zabezpieczenie materiałów dowodowych w przypadku incydentów bezpieczeństwa

Projektowanie, rozwój i wdrażanie systemów ISMS, Data Protection

Dostosowanie i adaptacje pomieszczeń pod kątem standardów polityki bezpieczeństwa rozwiązań informatycznych

Systemy inwentaryzacji stacji roboczych, urządzeń mobilnych i zgodnego licencjonowania

Doradztwo w sektorze bezpieczeństwa danych, utrzymanie i rozwój zaawansowanych usług, kompleksowej infrastruktury informatycznej zgodnej z wysokimi standardami;

Wdrażenie zaawansowanych serwerów antywirusowych, ransomware

Pełne audyty bezpieczeństwa w skali enterprise

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach