Współpraca międzynarodowa
Sprawdź
Transformacja Cyfrowa
Sprawdź
Certyfikacje
Sprawdź
Szkolenia Specjalistyczne
Sprawdź

O akademii

Polsko – Amerykańska Akademia Cyfrowa (PAAC/PACA) jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzoną przez Fundację ECCC.
 
Akademia ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych technologii cyfrowych. Nauka w Akademii nie tylko stwarza uczestnikom okazję do zdobycia oraz doskonalenia umiejętności, ale również pozwoli wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w społeczeństwie cyfrowym
Do głównych celów Ośrodka należy:
• Prowadzenie nauki umiejętności cyfrowych,
• Prowadzenie doskonalenia zawodowego,
• Propagowanie polsko-amerykańskiej integracji.
W celu realizowania wyznaczonych zadań Ośrodek:
• Prowadzi nauczanie informatyczne,
• Organizuje i prowadzi specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego w zakresie kwalifikacji cyfrowych,
• Organizuje konferencje metodyczne, warsztaty, seminaria,
• Prezentuje swój dorobek edukacyjny,
• Stale rozwija jakość i metody nauczania,
• Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami kształcenia ustawicznego, placówkami doskonalenia zawodowego, szkołami, fundacjami, stowarzyszeniami, placówkami i instytucjami w celu doskonalenia warunków realizowanych zadań,
• Promuje najlepszych słuchaczy.

Chmura Obliczeniowa
Sprawdź
Bezpieczeństwo IT
Sprawdź
Sieci telekomunikacyjne
Sprawdź
Programowanie
Sprawdź
Usługi IT
Sprawdź

Oferta szkoleń

Pewny termin

Wszystkie szkolenia i kursy są gwarantowane. Zależnie od potrzeb jest dostosowany odpowiedni model prowadzenia zajęć w tym równiez zdalny. Każdy ustalony termin jest realizowany

Szczegóły

Gwarancja

Zapewniamy wiedzę na praktycznym poziomie opartą na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Doświadczenie naszych trenerów gwarantuje satyskację, rozwój i bezpieczeństwo inwestycji dla każdego słuchacza

Szczegóły

Kontakt

POLSKO AMERYKAŃSKA AKADEMIA CYFROWA
Ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
NIP 7123174379
Telefon: +48 81 4732048
Adresy e-mail:
it@paca-cyberacademy.eu
paca@paca-cyberacademy.eu